Città metropolitana di Roma Capitale
MENU

Comune di Sant'Oreste

Medici di Base

Medici di base – Pronte Reperibilità:

Dottoressa Clementi: 3331889292

Dottor Derviskadic: 3493829152

Dottor Chiaramida: 3512091026

Guardia Medica: 06 58201030

Servizio di Emergenza: 118

Dott. Derviskadic Dott. Chiaramida Dott.sa Clementi
Lunedì 10.00 – 12.30 14.30 – 16.30 14.30 – 15.30
Martedì 09.00 – 11.00 08.30 – 10.30 08.30 – 09.30
Mercoledì 16.00 – 18.00 08.30 – 10.30 08.30 – 09.30
Giovedì 09.00 – 11.00 17.00 – 19.00 17.00 – 18.00
Venerdì 16.00 – 18.00 08.30 – 10.30 08.30 – 09.30